Coördinatie

Gedurende de zomerperiode was coördinatie een van de aandachtsgebieden. Zoals de meeste dansvaardigheden is het een rode draad die door elke oefening doorloopt. Alle bewegingen omvatten coördinatie. Voordat ik echter aan dit deel van het project werkte, had ik er nooit echt aan gedacht om een specifieke coördinatieoefening te ontwikkelen als onderdeel van een klas. Er afzonderlijk op focussen in plaats van als onderdeel van een groter geheel.

Coördinatie kan worden gedefinieerd als het vermogen om bewegingen in relatie tot interne of externe factoren efficiënt te beheersen en te sturen. We besloten de coördinatie op te splitsen in twee soorten activiteiten; één waarbij het individu een interne focus heeft, en de andere met een externe focus (bijv. partner of object). Door deze activiteiten zouden we ritme en tempo, snelheid, herhaling, isolatie en articulatie van lichaamsdelen onderzoeken. Ook onderzochten we de middellijn van het lichaam en of we deze konden kruisen. Zo onderzochten we de extremiteiten en opposities van en in het lichaam.

Net als bij het vorige blok over kracht en afstemming ontwikkelde elke partner zijn eigen (zeer verschillende) activiteiten. Onze interne activiteit nam de vorm aan van een vaste oefening en we verkenden het effect van het uitvoeren op muziek met verschillende dynamieken, snelheden en kwaliteiten. De reeks groeide ook uit tot een grotere, volle beweging, inclusief draaien en verplaatsen door de ruimte.

Onze activiteit met een externe focus was een spel dat reageerde op de fysieke signalen van een partner. Ook dit begon ter plekke in een basisvorm met 6 commando’s die als tweedimensionaal konden worden gezien. Maar de ontwikkelingen waren talrijk en de basisstructuur kon in verschillende richtingen worden genomen om aan de behoeften van de groep te voldoen.

Bij elk van deze activiteiten, hoewel de focus op één enkel punt lag, konden door de taak complexer te maken andere vaardigheden, zoals compositie en uitvoering, worden ontwikkeld. Voor mij is duidelijk geworden dat deze benadering van lesgeven ervoor zorgt dat een activiteit voor iedereen toegankelijk en uitdagend is. Het geeft elke danser toegang tot de oefening op zijn of haar bekwaamheidsniveau voor die specifieke dansvaardigheid. Ze kunnen bij het ene stadium blijven of de uitdaging met een andere laag vergroten. Door de evaluatiemethoden die we hebben ontwikkeld en in het project hebben gebruikt, zijn we ons veel bewuster geworden van de verschillende en uiteenlopende behoeften van onze dansers. Het wiel dat we in het bijzonder gebruiken, heeft de sterke punten en verbeterpunten van de dansers echt benadrukt, wat ons soms heeft verrast. Het was van onschatbare waarde omdat het ons de mogelijkheid bood om onze dansers echt te observeren en een nauwkeuriger beeld te krijgen van hun vaardigheden, die allemaal heel anders waren. Dit heeft de behoefte aan een breed scala aan differentiatie in activiteiten benadrukt, niet alleen in termen van fysieke beweging, maar door extra complexiteit te introduceren door te spelen met (oog)focus, snelheid, richting en andere instructies.

Even belangrijk is dat deze aanpak ook creatieve reacties mogelijk maakt, creativiteit en zelfexpressie ontwikkelt als onderdeel van technische vaardigheden. Dit was een belangrijke zorg voor alle partners die bij het project betrokken waren. In het begin hebben we bepaald welke techniek voor ons was. Welke aspecten het betrof en welke vaardigheden we belangrijk vonden voor onze dansers door middel van technische training. We zijn steeds op deze vraag teruggekomen, terwijl we het erover eens waren dat het ook psychologische en sociale vaardigheden omvat, zoals motivatie, emotionele beheersing en sociale interactie. Zo waren we ook bezorgd dat onze activiteiten het vermogen ontwikkelen om creatief op taken te reageren en onze dansers voor te bereiden op bijvoorbeeld voorstellingen. Deze aanpak lijkt daar goed voor te werken!

Internview: Adriaan Luteijn

In dit blog hebben lichten we een van onze gastpartners uit, Adriaan Luteijn. Hij is werkzaam bij Introdans is al 10 jaar bezig met met een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Binnen het gezelschap heeft hij een sleutel en verbindende rol als choreograaf. Zo koppelt hij in zijn maakproces een gast danser aan een professionele danser.

Het interview is opgenomen bij Introdans op kantoor In Arnhem. Samen met Joop ging hij in gesprek over thema’s zoals talent ontwikkeling en een beoefenen van veilige praktijk. Pak een kop koffie of thee en ga er even lekker voor zitten.

Meer over introdans:

Introdans geeft op een creatieve, verrassende wijze een eigentijdse invulling aan ballet. Wervelend, de zwaartekracht tartend, nemen wij iedereen mee in de totaalbeleving van dans. Wij doen dat vol passie en met internationale klasse. Introdans gelooft dat de taal van dans zó universeel is dat dit hele generaties bindt en in beweging brengt.

www.introdans.nl

De start van een nieuw blok en residentie in Madrid!

Hallo, allereerst bedankt voor het lezen van het nieuwe blog en je interesse in ons project!

Dit blog gaat over de uitwisseling in Madrid waar we het derde blok zullen starten en verplaatsing en elevatie onderzoeken.

We zijn samen met de groep dansers van PBMLF, die onderdeel zijn van dit onderzoek, enthousiast om de rest van het team te kunnen verwelkomen voor deze nieuwe fase in het project.

Zoals we eerder zeiden vinden een van de meest interessante dingen aan dit onderzoek het gezamenlijke creëren door reflectie en de ervaring van de partners die elkaars manier van werken leren kennen. Dit verrijkt het project, zorgt voor diversiteit en een brede visie over diversiteit in dans.

Tijdens deze residentie onderzoeken we, door de lichamen van onze dansers, verplaatsing en elevatie. We hopen zo een richtlijn te vormen dat het mogelijk maakt oefeningen vast te leggen. Later kunnen we via deze richtlijn de fysieke en artistieke ontwikkeling en veranderingen bij de dansers monitoren en bestuderen.

Enkele van deze punten zijn de volgende:

  • Bestuderen van de concepten; verplaatsing en elevatie door bibliografisch onderzoek en deskundig advies.
  • Het vinden van de sleutel elementen die het leren vormen voor diverse dans deelnemers.
  • Reflecteren om zo effectieve leer methodes voor de oefeningen te vinden.
  • Het vinden van de gezamenlijke elementen in het werk van de verschillende partners.
  • Het ontwerpen van verschillende oefeningen door reflectie waardoor we de sleutel elementen tot stand kunnen brengen.

In ons specifieke geval creëren de oefeningen die overeenkomen met elevatie enige verwachting. Onze groep dansers laten wat moeite zien met de balansoefeningen. We zijn hierdoor geïnteresseerd in het zoeken naar geldige conclusies zodat we het springen veilig kan zijn. Bij springoefeningen hebben we ons voornamelijk enerzijds bezig gehouden met het maken van veilige sprongen (voorkomen van rug, enkel en knie blessures) en anderzijds oefeningen die ingaan op het volhouden van het veelvoudig springen. De residentie in Madrid zal een week vol hard werken zijn om zo onze doelen te kunnen behalen. Tot slot willen we benadrukken hoe belangrijk het voor ons is dat onze dansers enthousiast zijn de partneres en hun methodes en werkwijze te leren kennen. We krijgen weer de kans om verbinding met elkaar te zoeken en zo te ervaren en delen met elkaar via dans.

Bedankt voor uw steun bij elke wijziging in ons onderzoek.

wij zullen u blijven informeren!

Gabriela y Ramón.

Mia Misura

Tijdens de Erasmus uitwisseling in Rotterdam was Mia Misura uitgenodigd als een extra gast om de praktijk met te delen. Mia Misura werd in 2011 geboren als een danstheaterlab. Het idee is bedacht door Vittoria La Costa en Roberta Bassani met de wens om een ruimte te openen waar mensen hun capaciteiten kunnen uitdagen, zichzelf kunnen uiten en waarde kunnen geven aan hun middelen. De belangrijkste activiteiten van het bedrijf omvatten het lab, optredens, projecten, uitwisselingen en samenwerkingen.Tijdens de Rotterdamse week werden de performers van Mia Misura uitgenodigd om deel te nemen aan de workshops van Marijke Lips (Codarts), Adriaan Luteijn (Introdans) en de belangrijkste betrokken Shift!-organisaties. Mia Misura deed mee met het doel om meer organisaties samen te brengen en een bredere impact te genereren. Om kennis uit te wisselen, te delen en elkaar te beinvloeden. In deze blog lees je over hun ervaringen in Rotterdam.

De ervaring in Rotterdam binnen het Erasmus-project was vol met prikkels en reflecties. Het community en inclusieve gevoel dat we voelden op een gastvrije en vertrouwde plek en de niet-oordelende atmosfeer tijdens de lessen, liet mij en mijn groep vrij om de bewegingsvoorstellen te experimenteren. Balans en coördinatie zijn twee complexe kwesties: ik beschouw ze als het resultaat van de rijping van een reeks onderliggende verbindingen waar je gedurende je hele leven aan werkt. Daarom waardeerde ik de reeksvoorstellen die je aanbood in het ervaringsprogramma echt. Kracht en aarding hebben de adequate ondersteuning voor het experimenteren van het terugkerende onderwerp over de ‘terra-cielo’ relatie opgebouwd, wat het voor mij een kostbare suggestie was.

Het Niveau van de lessen vond ik middelhoog en ik ben blij dat de dansers van mijn gezelschap met en zonder beperking zich altijd met volle inzet hebben meegedaan. Er waren zeer dynamische en fysiek veeleisende momenten, maar dit heeft nooit het sterke gevoel van respect voor de grenzen en moeilijkheden die ieder van ons zou kunnen hebben, veranderd.

In alle ervaringen die we hebben gehad, ontbrak het belang van de blik nooit als een fundamentele ondersteuning van de relatie met zichzelf en met de ander. Een aandachtig verzoek dat moeilijk is voor sommige van onze dansers en daarom een  voortdurende herinnering nodig heeft.

De reis is altijd een belangrijk moment van delen voor het gezelschap, het vernieuwt een aantal relationele aspecten en laat ons verschillende moeilijkheden ontdekken. We komen moe terug, maar de sfeer van nieuwigheid en gedeelde verantwoordelijkheid geeft ons een gevoel van “lichte volheid” of te wel we zijn voldaan.

Bedankt voor deze rijke uitwisseling.

Roberta

De aspecten van balans

Balans is een moeilijk onderwerp en thema om uit te leggen. Voor de meeste mensen wordt het vanzelfsprekend gevonden, maar niet voor iedereen wordt een balans zo makkelijk gevonden. Voor sommige dansers met ADS, hypermobiliteit, gehoor- en zichtproblemen kan dit best moeilijk zijn. Het kan zelfs symptomen veroorzaken die gepaard gaan met de onvastigheid zoals; duizeligheid en moeite met concentratie en geheugen. 

Voordat we beginnen met uit te leggen welk evenwicht we nodig hebben, moeten we aangeven wat we onder balans verstaan: ‘Balans is het vermogen om het massa middelpunt van het lichaam te handhaven boven de basis van ondersteuning’. 

In het lichaam van de danser verwijzen we bijvoorbeeld vaak terug naar het zwaartepunt. Het is niet zo eenvoudig als een bal, waarbij het zwaartepunt in het midden ligt. Voor het lichaam ligt dit rond de navel. Wist je dat de bovenste helft van het lichaam zwaarder is dan de onderste helft? Rond de navel bevindt zich uw eigen persoonlijke zwaartepunt. Wanneer je min of meer boven de voeten staat, zal je lichaam in balans zijn. Je zult niet vallen. Als je echter naar de zijkant gaat leunen, verandert het hele lichaam om je evenwicht te bewaren. Je zwaartepunt bevindt zich niet langer boven de middenlijn van de voeten. Hoe meer je leunt, hoe meer je valt. Het is een feit dat het gemakkelijker is om je evenwicht te bewaren met een lager zwaartepunt. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker om op een stoel te zitten, naar voren te leunen dan vervolgens hetzelfde te doen al staand. 

En weten we niet allemaal, binnen het dansvak werken we voortdurend aan balans en dit zwaartepunt. We houden ervan om onszelf de ruimte in te gooien en onszelf uit te dagen. Zonder twijfel is evenwicht niet slechts één lichaamsdeel, of het deel rond de navel. Het is niet eens een staat van zijn, maar veel meer dan dat. 

Het is bijna een totale lichaam, holistische staat van zijn, of zelfs een ervaring. De balans wordt gereguleerd en onderhouden door een reeks sensorimotorische controlesystemen die sensorische input van visie (zicht), proprioceptie (aanraking) en het vestibulaire systeem (beweging, evenwicht, ruimtelijke oriëntatie) omvatten. Al deze werken samen om de input aan de hersenen te integreren en terug te krijgen naar de spieren voor een perfecte output. Zelfs psychologische factoren kunnen ons evenwichtsgevoel aantasten. 

Daarom hebben we als partners in dit project ervaren dat de verbeteringen binnen balans alleen kunnen worden bereikt als we werken aan oefeningen met zicht, aanraking en lichaamsbewustzijn die zich richten op interne en externe elementen. Ook de sterkte van bepaalde spiergroepen kan niet worden uitgesloten. De enkelfocus van blok 1 is bijvoorbeeld een sleutelelement dat moet worden getraind. 

We hopen dat je van het blog hebt genoten. Je kunt deze informatie gebruiken om je dansers naar een hoger niveau te tillen. 

Groetjes, Joop 

nieuwe processen, nieuwe doelen!

By Ramon Marcos

Hallo! Heel erg leuk dat je weer op onze blog bent. We hopen dat je er net zoveel plezier aan zult beleven als aan dit project. Op dit moment ontwikkelen we het tweede blok op basis van balans en coördinatie. Dit blok is vooral cruciaal, omdat het vaardigheden ontwikkelt die zowel elementair zijn in de dansopleiding als de ontwikkeling van een professionele danser. We merken op dat coördinatie binnen onze groep een sterk punt is. We moeten echter aan balans werken en verder verdiepen. We moeten doorgaan met het versterken van de voeten en enkels als een steun voor het lichaam, aangezien de dansers oefeningen met een snelle balans kunnen uitvoeren, maar een grotere moeilijkheid hebben om de balans vast te houden. We hebben ook vastgesteld dat dit de knieën beïnvloedt, dus we hebben ook besloten om versterkende oefeningen voor de knieën toe te voegen.

Na ons tweede verblijf in Rotterdam, beginnen we ons specifiek te richten op de ontwikkeling van deze vaardigheden nadat we een aantal factoren hebben overwogen. Met de eerste resultaten van de tests blijven we onderzoeken in de processen en wat we waarnemen in de analyse.  

Een van de belangrijkste lessen die dit project ons geeft, is het vermogen om coöperatief te denken in ons werk als leraren. We vullen al onze kennis aan met de gedachten en meningen van andere leden van het project.

Na het starten van het tweede blok, worden we ons meer bewust van het belang van het verkrijgen van vaardigheden, om als danser. Wat heeft een artistieke en creatieve training nodig en welke factoren heeft het lichaam nodig  bij het uitvoeren van bepaalde bewegingen en de ontwikkeling daarvan. Het ontwikkelen van hun vermogen tot reflectie en analyse is fundamenteel voor hun vermogen om te dansen als professionals. Hiervoor geven we aan welke doelen we met elke oefening wilden bereiken en maakten de dansers zelf de verschillende voorstellen om deze doelen te bereiken. Bijvoorbeeld In een evenwichtsoefening werd er gewerkt  stoffen. Hier moesten ze vaste structuren en vormen maken op verschillende hoogtes en samen met hun partners. 

Wij zijn van mening dat lichaamsdiversiteit een van de meesterwerken van onze groepen is en daarom is onze rol als docent complex. We moeten de juiste manier vinden om de technieken die hen toegang geven tot de concepten over te dragen, en 100% uit de oefeningen 100% te halen. Wanneer we het hebben over balans en hoe balans in dans is verweven, komen we tot de conclusie dat balans niet alleen statisch is. De beweging impliceert; zowel als in coördinatie dat er externe en interne factoren aanwezig zijn bij de ontwikkeling van balans.

Als docenten stellen wij onszelf de vraag: Wat is het punt waarop de concepten van dans niet langer verbonden zijn? Het antwoord is bijna altijd hetzelfde: nooit. Ongeacht de zoektocht die we ondernemen om specifieke vermogens te ontwikkelen, worden anderen altijd bewust of onbewust betrokken. 

Daarom is het zo belangrijk voor ons de reflecties op de methodiek. Concepten en doelen die we proberen te ontwikkelen in onze dansers, evenals die elementen die hen in staat stellen om de dans te begrijpen en te internaliseren, ook persoonlijk, naar een professionele toewijding op een motiverende en inspirerende manier.

Ter afronding van dit blog willen we graag de grote motivatie benadrukken die onze groep dansers voor het project. De belangrijke bijdrage die zij ons levert om onze eigen praktijk als leraren te weerspiegelen, te leren waarderen en te waarderen, en ook om verbazingwekkende dingen te ontdekken.We kunnen dit geweldige leeravontuur samenvatten met een citaat van Nietzsche bij het belang van leren en observeren: 

“Als je lang in een afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook naar jou.” 

Bedankt voor je aandacht, we zien je snel! 

 

Rotterdam!

By Sophie

In april was onze derde residentie van het project dat werd georganiseerd door Misiconi Dance Company in Rotterdam. Mia en ik waren enthousiast om naar het huis van onze Nederlandse partner te reizen om hun dansers te ontmoeten en een beter begrip te krijgen van hoe hun bedrijf werkte.  

Joop had een ontmoeting geregeld zoals bij Introdans die in Arnhem gevestigd is en die na de landing onze eerste aanloophaven was. Adriaan Luteijn treedt op als een van hun Associate Partners on Shift en moest een workshop verzorgen als onderdeel van onze residentie later in de week. Als een van de grootste dansgezelschappen in Nederland deelt Introdans een vergelijkbare opdracht en structuur met Northern Ballet, dus het was echt interessant om te horen over hun benadering van het onderwijs en de projecten waarmee ze bezig zijn. We kregen de indruk dat we iedereen in hun studio’s hartelijk welkom voelden en zelfs tijdens de repetitie wat werk mochten zien! 

De volgende dag startten we met de eigenlijke residentie. Het doel voor de volgende 3 1/2 dagen was om ons in het eerste blok over kracht en afstemming gezamelijk te delen en onze huidige praktijk te delen over balans en coördinatie (wat het volgende blok zou worden), en een nieuwe werkwijze en handleiding  voor evenwicht te creëren en coördinatie ideeën en activiteiten uit te proberen en te ontwikkelen met onze dansers. We wisten dat we de tijd nodig zouden hebben!

Marijke Lips

Het was geweldig om Gabriela en Ramon weer te zien en veel nieuwe mensen te ontmoeten. Joop had La Mia Misura uit Italië uitgenodigd om met ons mee te gaan naar de residentie, dus we hadden

Marijke’s Workshop

een volledige studio. Marijke Lips van Codarts (andere Associate Partner van Misiconi DC) gaf de start van de praktische sessies gericht op balans en coördinatie. Als lerares ballet en community arts bij Codarts bracht Marijke haar kennis en ervaring om ons een ander perspectief te geven op hoe deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd. Door dit en het vervolgens delen van onze eigen praktijk kregen we een overzicht van de soorten oefeningen die we zelf hadden ervaren als studenten en die we sindsdien hadden ontwikkeld. Door middel van discussie hebben we de gemeenschappelijke vraagstukken en verschillen geanalyseerd. We hadden allemaal wat onderzoek gedaan naar het gebied in de aanloop naar verblijf, dus begonnen we een veel groter wetenschappelijk inzicht te ontwikkelen over hoe we balans– en coördinatievaardigheden ontwikkelen. Dit is een essentieel onderdeel van het project omdat het alleen door het begrijpen van de “hoe” dat activiteiten kunnen bedenken die effectief werken. Voor mij heeft het geholpen om los te peuteren waarom de typische traditionele klasse uit bepaalde elementen bestaat. Hoewel ik het basisdoel van een oefening op het gebied van gewichtverschuiving kende (bijv. In verschillende richtingen naar een uitval en terug naar het midden), begrijp ik nu hoe dit de vestibulaire waarneming beïnvloedt, de rol van oogfocus hierin, het belang van gevoeligheid / bewustzijn in de voeten enz. enz. De oefeningen die we allemaal weten, zijn om goede reden over decennia ontwikkeld. Dus een deel van wat we proberen te bereiken is om ze toegankelijk en relevant te maken voor onze dansers en hun behoeften. Die allemaal heel individuele lichamen en leerstijlen hebben. Dit is de uitdaging.Een ander deel van ons onderzoek dat de focus op dag 3 werd, is het vinden van nieuwe activiteiten of benaderingen voor het ontwikkelen van balans en coördinatie. Voor elk blok maken we een sjabloon van gebieden en dingen die we gaan verkennen. Dit samen trekken is niet gemakkelijk, want er zijn talloze manieren waarop het kan worden benaderd. We moeten een consensus vinden. Voor dit blok hebben we besloten dat we de categorieën intern en extern zouden gebruiken. Dit zouden activiteiten zijn waarbij de danser met een interne focus werkte of met een externe invloed werkte zoals een andere persoon of een ander object. Dus bijvoorbeeld wanneer een danser alleen een evenwichtsoefening uitvoert, werken ze puur met hun eigen, interne systemen. Als ze in fysiek contact met een partner werken, is er de toegevoegde stimulus om op te reageren; hun gewichtsverschuivingen, hoeveelheid druk etc.De residency kwam ten einde met een avond met optredens van Misoconi DC en La Mia Misura. Georganiseerd door Misiconi DC en Codarts was het een kans om onszelf te herinneren wat het belangrijkste doel van het project is; om onze dansers en andere dansers in staat te stellen hun potentieel te bereiken en hen in staat te stellen zich duidelijk uit te drukken in de uitvoering. Bedankt voor het hosten van Misiconi DC!

Misiconi Dance Company

Methoden Observaties en Proces

In januari zijn we begonnen met ons eerste blok over uitlijning en kracht. Zowel ik als Manouk maakten de klas meteen na onze laatste ruildag in Leeds. Onze geest was vers en vol met nieuwe ideeën om uit te testen. 

We bedachten minstens 6 oefeningen gecombineerd met verkenningen die allemaal gebaseerd waren op de sjabloon die we samen als partners hadden gemaakt. De belangrijkste onderwerpen uit de sjabloon zouden een klasse creëren: 

Lichaamsbewustzijn
Initiatie door het bovenlichaam
Kracht op de vloer
voortbeweging
Richting naar de vloer
Voet focus 

Ook hadden we samen als partners besloten dat er verschillende tests moesten worden uitgevoerd op de dansers. Dit moesten taken zijn vanaf het begin en het einde van het eerste blok. Binnen deze blog ga ik mijn licht niet werpen op de testresultaten, want ik kan alleen aan het einde van dit onderzoek concluderen of er een significante verandering is. 

In 3 maanden hebben we met de bedrijfsgroep samengewerkt. Deze groep bestaat uit in totaal 7 personen. 2 stagiairs, 4 dansers met het syndroom van Down en een danser met spasmen. De groep werkt 2 dagen per week (donderdag en vrijdag) met elke dag 2 uur training van 09.30 uur tot 11.30 uur.

We zijn begonnen met de voorbereide lesbrief die Manouk en ik net na de uitwisseling hebben gemaakt. Binnen dit blad worden de oefeningen en doelstellingen opgeschreven. Over het algemeen was dit de basis van de klas. Over tijdoefeningen ontwikkeld of gecombineerd met anderen. Elke werkdag werd door een andere leraar geleerd. Manouk Schrauwen gaf donderdag les en Suzanne Lamers gaf vrijdag les. Met deze manier van werken konden we zien welke doelstellingen en manieren van lesgeven werden gekozen en welke oefeningen en doelstellingen in het algemeen werkten. We hebben ook met dezelfde klasse gewerkt in onze communityhublessen. Deze lessen zijn een meer beginnersniveau en even toegankelijk voor dansers met meerdere leer-, fysieke en gedragsrestricties. 

Na 3 maanden staken een paar dingen eruit, kijkend naar de dansers en de observaties. 3 maanden trainen in met dezelfde les of hetzelfde materiaal had voordelen, maar ook problemen. We zagen dat sommige dansers meer zelfvertrouwen kregen en meer gelukkig waren om het materiaal, de oefeningen op zichzelf te laten zien. Ook konden ze gemakkelijker vragen over de les beantwoorden, dus het langer vasthouden aan hetzelfde materiaal heeft wel een dieper niveau van begrip en belichaming vergemakkelijkt. Het was echter moeilijker om dit in evenwicht te brengen door ervoor te zorgen dat het lesmateriaal voldoende gevarieerd was om belangstelling te behouden en de uitdaging op het juiste moment aan te gaan. 

Een ander gebied waar we naar kijken, is de sociale en emotionele vaardigheden zoals autonomie, zelfredzaamheid en zelfreflectie.

We merkten ook dat de volgende stap naar ontwikkeling zou zijn om te werken aan sociale vaardigheden zoals verantwoordelijkheden, zelfredzaamheid en zelfreflectie. Het algemene bewustzijn van de sociale vaardigheden die nodig zijn om een professionele danser te worden. Wat is nodig om te groeien als een danser en hoe faciliteer je dat voor dansers die hulp nodig hebben met deze dingen. Kan het onderdeel worden van de klas en training als een achterliggend doel? 

De testmethoden die we hebben bedacht, zoals het wiel dat we gebruiken om verschillende vaardigheden te monitoren. (fysiek, psychologisch en sociaal) maakte verschillen duidelijk. Je kunt meteen zien waar sommige sterke en zwakke punten liggen. Bovendien hebben we gemerkt dat de doelen en doelstellingen van deze klasse constant moeten worden vermeld. Gewoon een herinnering aan hoe parallel te staan en hoe je groter kunt worden. Dit moest een gewoonte worden en was daarom naar mijn mening ook sterk verbonden met het nemen van verantwoordelijkheid als danser. Je moet het bijna dagelijks zien, horen en voelen, maar je moet ook naar de klas gaan, wetende waar je aan werkt en waar je aan wilt werken.

In het algemeen hebben we geconstateerd dat werken op de vloer diversificaties op zoveel manieren met zich meebrengt (ruimtelijk bewustzijn, lichaamsbewustzijn, dynamische groepen, kracht, cognitief, enz.). we ontdekten dat sommige dansers heel precies kopiëren, maar wanneer een vloeroefening wordt gedaan, is dit moeilijker te kopiëren en moeten zowel de leraar als de danser een andere manier vinden om de oefening te overschrijden. een heel belangrijk werkpunt De vloer is vaak vergeten, maar zo belangrijk omdat het een heel andere ervaring geeft vanwege de bovengenoemde dingen. Zorg ervoor dat je het langzaam en verstandig opbouwt.

Bovendien, omdat we met een gemengde groep werken, moeten we er rekening mee houden dat we voldoende ruimte en ruimte hebben voor aanpassingen. En dat deze ook werken aan hetzelfde doel en hetzelfde doel. We vonden dat voor sommige dansers zowel de leraar als de danser een andere manier moeten vinden om de oefening uit te sluiten, omdat ze de leraar niet altijd kunnen zien. We hebben ontdekt dat we onze rekwisieten niet zo vaak gebruikten om ze slechts één of twee keer weer te geven. We willen graag meer interactie hebben en samenwerken met deze rekwisieten. Ze zouden meer dan alleen beeld moeten worden. Misschien zelfs een ervaring.

Om deze reflectie af te sluiten zou ik willen vermelden dat het een genot was om op een andere manier met de groep en docenten samen te werken en in staat te zijn om te reflecteren, te observeren en vragen te stellen. Sommigen zullen nooit worden beantwoord, goed of slecht. Anderen zijn misschien wel duidelijk voor ons. Alle vragen hebben ons verder gebracht in onze verkenning naar een nieuwe methodologie. 

Joop and Partners

Strength & Alignment – Het begin, het vinden van nieuwe manieren van werken

By Sophie

Tegen het einde van onze tweede residentie hadden we een raamwerk van benaderingen en activiteiten ontwikkeld die we zouden gaan verkennen en ontwikkelen als onderdeel van onze sessies (lessen) met onze dansers. We hebben zoveel mogelijk structuur proberen aan te brengen en dingen uit te lichten, (terwijl we erkennen dat alles natuurlijk met elkaar verweven is), kracht en alighnment (houding) hebben onderverdeeld in het volgende:

Lichaamsbewustzijn – tactiele aanwijzingen (zelf gegeven zoals wrijven, poetsen enz.)

  • Beeldmateriaal voor alighnment (houding)- mondeling, visueel door beeld en echte objecten aangedragen
  • Vloerwerk (kracht) – specifieke bewegingen om op te nemen
  • Bovenlichaam staand (uitlijning)
  • Onderlichaam (kracht en uitlijning) – zitten, liggen en staan ​​met de nadruk op kracht in de enkel

Ieder van ons werkt op een andere manier met onze dansers. Niet alleen in termen van het aantal sessies per week en duur, maar ook in onze benadering van het trainen van dansers. We zijn allemaal gevestigde beoefenaars die onze methoden hebben ontwikkeld over de jaren heen, dus onze eigen ervaring en overtuigingen zijn verpakt in de praktijk die we hebben ontwikkeld. De sociale en organisatorische context, individuele doelen en de dansers zelf bepalen onze structuren in de lessen en de nadruk die we leggen op verschillende vaardigheden of opleidingsgebieden. Dus het zien hoe ieder van ons de activiteiten en oefeningen interpreteert, aanpast en ontwikkelt maakt net zo veel deel uit van het proces als het meten van de impact die ze hebben op onze dansers. Dit zal er ook toe bijdragen dat onze laatste hulpbron toegankelijk, aanpasbaar en bruikbaar is om te voldoen aan de brede waaier van behoeften van beoefenaars.

Eindelijk was het deel waar we allemaal op hadden gewacht klaar. Probeer nieuwe ideeën uit met onze dansers! Hoewel het spannend en verfrissend was om nieuwe ideeën voor de les te krijgen, zou het proces niet zonder uitdagingen verlopen. Ik ontdekte al snel hoe gezet mijn les structuur is geworden, wat geruststellend is voor de dansers, omdat ze weten wat ze kunnen verwachten. Bekendheid is geruststellend. Maar opschudden kan soms ook goed zijn, om hen (en mij) te helpen zich aan nieuwe situaties aan te passen en opnieuw te onderzoeken. Door nieuwe benaderingen te vinden, vraag je je af wat je denkt dat je al weet en doet. Maar misschien heeft het mij evenzeer eraan herinnerd waarom we sommige dingen op een bepaalde manier doen. Omdat het goed werkt, en dat is geruststellend.

Zien wat anderen uitproberen door korte video’s te delen, was echt ondersteunend en motiverend. Joop en Manouk’s idee voor een op stoelen gebaseerde oefening voor Griekse Sittaki-muziek (staan ​​en zitten tegen de veranderingen in de muziek) was een openbaring! Plezier is zeker een belangrijk aandachtspunt voor motivatie, betrokkenheid en groepsdynamiek. Via e-mails en Skype-vergaderingen hebben we gedachten en uitdagingen kunnen delen, wat een verfrissende verandering is in het alleen werken aan ideeën. Het is goed om deel uit te maken van een groter team.

Team Ability!

Terug naar Leeds!

By Gabriela

Welkom terug bij SHIFT!

Het project is al aan de gang en na onze eerste bijeenkomst van teams en landen hebben we elkaar opnieuw ontmoet in Leeds om een ​​aantal evaluatiemethoden voor ons lesvoorstel op te stellen. Deze evaluatiemethoden werden ons aangeboden door de specialisten van de Universiteit van Edinburgh, Wendy Timmons en Mark Pace. De Universiteit van Edinburgh zal rechtstreeks bijdragen aan het project in de eerste twee residenties. Dit doen ze door het beschikbaar stellen van actuele wetenschappelijke kennis over een veilig werkproces of te wel ‘safe practice’ binnen de dans. Hun huidige onderzoek naar hypermobiliteit is bijzonder relevant voor het project, omdat dit een lichamelijk sleutelsymptoom is bij mensen met het syndroom van Down en essentieel is voor het voorkomen van letsel gevaar. Later zullen ze optreden als adviseurs en geven een externe blik op de activiteiten, strategieën en benaderingen die de drie verschillende partners ontwerpen. We hebben ook de ervaring van Louise McDowall, van de Universiteit van Leeds, die ons heeft geïnstrueerd over de verspreiding van het project: welke impact en welke impact willen we dit project hebben?

Gabrielle en Ramon geven en begeleiden de les

In deze tweede residentie geeft elk van de bedrijven een tweede les aan de Ability-groep. Northon Ballet, gebaseerd op twee concepten: houding/postuur en kracht (Alignment en strenght). We wilden die ideeën en oefeningen met elkaar delen door middel van oefeningen. Hierin is het essentieel dat we begrijpen dat het nuttig kan zijn om deze twee kwaliteiten te ontwikkelen in toekomstige professionele dansers. Op dit punt en na het observeren van de drie lessen kwamen de partners tot de conclusie, dat we vergelijkbare aandachtspunten hebben bij het maken van oefeningen en hoe ze kunnen worden aangepast voor de groep in klassikale vorm. Daarnaast werden fundamentele elementen benadrukt: we moeten de verbetering van de bewegingskwaliteit promoten met ondersteuning zoals ademhalingscontrole en het gebruik van beleving en verbeelding (waar studenten sensaties kunnen identificeren die dansers nodig hebben). Daarnaast hebben we belangrijke elementen benadrukt om de bewegingskwaliteit te verbeteren, zoals ademhalingscontrole en het gebruik van objecten waarmee dansstudenten zich kunnen identificeren met de betekenis van de oefening en die een sterke verbeeldingskracht hebben.

De tweede dag begon met een feedback waarbij we de dansers van Ability vragen stelden over hun gevoelens bij het uitvoeren van bepaalde oefeningen. Omdat we onze dansers een fundamenteel onderdeel van dit project vinden en hun stem en wat ze willen vertellen erg belangrijk is. Bovendien voeren we deze dag onze eerste Algemeene evaluatie uit over de individuele dansers binnen de groep, om te controleren of dit systeem effectief is.

Groepsevaluatie

Daarna begonnen de drie partners met het definiëren van de belangrijkste aspecten die horen bij de ontwikkeling van een professionele danser: zowel fysieke als artistieke aspecten en de verschillende elementen die in de danslessen moeten werken: improvisatie, grondwerk, dynamiek, etc… Na het bespreken van verschillende aandachtspunten kwamen we op vijf sleutelwoorden die fundamenteel zouden moeten zijn bij het evalueren en werken binnen ‘houding’ en ‘kracht’: Lichaamsbewustzijn, enkels, weerstand en uitlijning in het onderlichaam, initiatie van beweging in het bovenlichaam (als middel om articulatie en uitlijning te onderzoeken) en versterking door vloerwerk (in alle delen van het lichaam even).

Bovendien werd vastgesteld dat een van de principes van dit project veilig werkproces ‘safe practice’ zou zijn. Dit stelt dansers in staat hun danskwaliteiten te ontwikkelen, om letsels of problemen te voorkomen die schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van hun dagelijks leven. De derde dag van onze bijeenkomst was gericht op het observeren van de manier waarop we met onze volgers willen communiceren. Bij het onderzoeken van van dans elementen en elkaar willen we dat er ook een zichtbaarheid is voor degene die ons volgen. Deze inhoud willen we graag met een hoge kwaliteit delen en kunnen helpen bij het ontwikkelen van uw eigen dans activiteiten.

De laatste dag gaf Louise McDowall, lid van het team, ons een lezing over de ‘impact’. Verschillende lagen en manieren van impact kwamen aan bod. Wat voor soort impact dit project kan hebben en op wat voor een mannier dit ingezet kan worden en of zelfs tot uiting komt. Door samen te observeren en concrete aspecten duidelijke te benoemen werd voor ons de inhoud van het project steeds zichtbaarder en wat we willen aanbieden.

Zonder twijfel waren het drie dagen vol luisteren en leren. Dit alles heeft het mogelijk gemaakt dat we je steeds meer kunnen aanbieden en dit kun je binnenkort in onze blog lezen.

Bedankt voor je aandacht en ik hoop je snel weer te zien!