Strength & Alignment – Het begin, het vinden van nieuwe manieren van werken

By Sophie

Tegen het einde van onze tweede residentie hadden we een raamwerk van benaderingen en activiteiten ontwikkeld die we zouden gaan verkennen en ontwikkelen als onderdeel van onze sessies (lessen) met onze dansers. We hebben zoveel mogelijk structuur proberen aan te brengen en dingen uit te lichten, (terwijl we erkennen dat alles natuurlijk met elkaar verweven is), kracht en alighnment (houding) hebben onderverdeeld in het volgende:

Lichaamsbewustzijn – tactiele aanwijzingen (zelf gegeven zoals wrijven, poetsen enz.)

  • Beeldmateriaal voor alighnment (houding)- mondeling, visueel door beeld en echte objecten aangedragen
  • Vloerwerk (kracht) – specifieke bewegingen om op te nemen
  • Bovenlichaam staand (uitlijning)
  • Onderlichaam (kracht en uitlijning) – zitten, liggen en staan ​​met de nadruk op kracht in de enkel

Ieder van ons werkt op een andere manier met onze dansers. Niet alleen in termen van het aantal sessies per week en duur, maar ook in onze benadering van het trainen van dansers. We zijn allemaal gevestigde beoefenaars die onze methoden hebben ontwikkeld over de jaren heen, dus onze eigen ervaring en overtuigingen zijn verpakt in de praktijk die we hebben ontwikkeld. De sociale en organisatorische context, individuele doelen en de dansers zelf bepalen onze structuren in de lessen en de nadruk die we leggen op verschillende vaardigheden of opleidingsgebieden. Dus het zien hoe ieder van ons de activiteiten en oefeningen interpreteert, aanpast en ontwikkelt maakt net zo veel deel uit van het proces als het meten van de impact die ze hebben op onze dansers. Dit zal er ook toe bijdragen dat onze laatste hulpbron toegankelijk, aanpasbaar en bruikbaar is om te voldoen aan de brede waaier van behoeften van beoefenaars.

Eindelijk was het deel waar we allemaal op hadden gewacht klaar. Probeer nieuwe ideeën uit met onze dansers! Hoewel het spannend en verfrissend was om nieuwe ideeën voor de les te krijgen, zou het proces niet zonder uitdagingen verlopen. Ik ontdekte al snel hoe gezet mijn les structuur is geworden, wat geruststellend is voor de dansers, omdat ze weten wat ze kunnen verwachten. Bekendheid is geruststellend. Maar opschudden kan soms ook goed zijn, om hen (en mij) te helpen zich aan nieuwe situaties aan te passen en opnieuw te onderzoeken. Door nieuwe benaderingen te vinden, vraag je je af wat je denkt dat je al weet en doet. Maar misschien heeft het mij evenzeer eraan herinnerd waarom we sommige dingen op een bepaalde manier doen. Omdat het goed werkt, en dat is geruststellend.

Zien wat anderen uitproberen door korte video’s te delen, was echt ondersteunend en motiverend. Joop en Manouk’s idee voor een op stoelen gebaseerde oefening voor Griekse Sittaki-muziek (staan ​​en zitten tegen de veranderingen in de muziek) was een openbaring! Plezier is zeker een belangrijk aandachtspunt voor motivatie, betrokkenheid en groepsdynamiek. Via e-mails en Skype-vergaderingen hebben we gedachten en uitdagingen kunnen delen, wat een verfrissende verandering is in het alleen werken aan ideeën. Het is goed om deel uit te maken van een groter team.

Team Ability!

Terug naar Leeds!

By Gabriela

Welkom terug bij SHIFT!

Het project is al aan de gang en na onze eerste bijeenkomst van teams en landen hebben we elkaar opnieuw ontmoet in Leeds om een ​​aantal evaluatiemethoden voor ons lesvoorstel op te stellen. Deze evaluatiemethoden werden ons aangeboden door de specialisten van de Universiteit van Edinburgh, Wendy Timmons en Mark Pace. De Universiteit van Edinburgh zal rechtstreeks bijdragen aan het project in de eerste twee residenties. Dit doen ze door het beschikbaar stellen van actuele wetenschappelijke kennis over een veilig werkproces of te wel ‘safe practice’ binnen de dans. Hun huidige onderzoek naar hypermobiliteit is bijzonder relevant voor het project, omdat dit een lichamelijk sleutelsymptoom is bij mensen met het syndroom van Down en essentieel is voor het voorkomen van letsel gevaar. Later zullen ze optreden als adviseurs en geven een externe blik op de activiteiten, strategieën en benaderingen die de drie verschillende partners ontwerpen. We hebben ook de ervaring van Louise McDowall, van de Universiteit van Leeds, die ons heeft geïnstrueerd over de verspreiding van het project: welke impact en welke impact willen we dit project hebben?

Gabrielle en Ramon geven en begeleiden de les

In deze tweede residentie geeft elk van de bedrijven een tweede les aan de Ability-groep. Northon Ballet, gebaseerd op twee concepten: houding/postuur en kracht (Alignment en strenght). We wilden die ideeën en oefeningen met elkaar delen door middel van oefeningen. Hierin is het essentieel dat we begrijpen dat het nuttig kan zijn om deze twee kwaliteiten te ontwikkelen in toekomstige professionele dansers. Op dit punt en na het observeren van de drie lessen kwamen de partners tot de conclusie, dat we vergelijkbare aandachtspunten hebben bij het maken van oefeningen en hoe ze kunnen worden aangepast voor de groep in klassikale vorm. Daarnaast werden fundamentele elementen benadrukt: we moeten de verbetering van de bewegingskwaliteit promoten met ondersteuning zoals ademhalingscontrole en het gebruik van beleving en verbeelding (waar studenten sensaties kunnen identificeren die dansers nodig hebben). Daarnaast hebben we belangrijke elementen benadrukt om de bewegingskwaliteit te verbeteren, zoals ademhalingscontrole en het gebruik van objecten waarmee dansstudenten zich kunnen identificeren met de betekenis van de oefening en die een sterke verbeeldingskracht hebben.

De tweede dag begon met een feedback waarbij we de dansers van Ability vragen stelden over hun gevoelens bij het uitvoeren van bepaalde oefeningen. Omdat we onze dansers een fundamenteel onderdeel van dit project vinden en hun stem en wat ze willen vertellen erg belangrijk is. Bovendien voeren we deze dag onze eerste Algemeene evaluatie uit over de individuele dansers binnen de groep, om te controleren of dit systeem effectief is.

Groepsevaluatie

Daarna begonnen de drie partners met het definiëren van de belangrijkste aspecten die horen bij de ontwikkeling van een professionele danser: zowel fysieke als artistieke aspecten en de verschillende elementen die in de danslessen moeten werken: improvisatie, grondwerk, dynamiek, etc… Na het bespreken van verschillende aandachtspunten kwamen we op vijf sleutelwoorden die fundamenteel zouden moeten zijn bij het evalueren en werken binnen ‘houding’ en ‘kracht’: Lichaamsbewustzijn, enkels, weerstand en uitlijning in het onderlichaam, initiatie van beweging in het bovenlichaam (als middel om articulatie en uitlijning te onderzoeken) en versterking door vloerwerk (in alle delen van het lichaam even).

Bovendien werd vastgesteld dat een van de principes van dit project veilig werkproces ‘safe practice’ zou zijn. Dit stelt dansers in staat hun danskwaliteiten te ontwikkelen, om letsels of problemen te voorkomen die schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van hun dagelijks leven. De derde dag van onze bijeenkomst was gericht op het observeren van de manier waarop we met onze volgers willen communiceren. Bij het onderzoeken van van dans elementen en elkaar willen we dat er ook een zichtbaarheid is voor degene die ons volgen. Deze inhoud willen we graag met een hoge kwaliteit delen en kunnen helpen bij het ontwikkelen van uw eigen dans activiteiten.

De laatste dag gaf Louise McDowall, lid van het team, ons een lezing over de ‘impact’. Verschillende lagen en manieren van impact kwamen aan bod. Wat voor soort impact dit project kan hebben en op wat voor een mannier dit ingezet kan worden en of zelfs tot uiting komt. Door samen te observeren en concrete aspecten duidelijke te benoemen werd voor ons de inhoud van het project steeds zichtbaarder en wat we willen aanbieden.

Zonder twijfel waren het drie dagen vol luisteren en leren. Dit alles heeft het mogelijk gemaakt dat we je steeds meer kunnen aanbieden en dit kun je binnenkort in onze blog lezen.

Bedankt voor je aandacht en ik hoop je snel weer te zien!

De eerste ontmoeting

De eerste ontmoeting

By Joop

Het was net voor Kerstmis en we weten allemaal dat dit een van de drukste tijden van het jaar is voor dansbeoefenaars of zelfs als artistiek directeur. Nou, het deed er niet toe, want we waren allemaal zo enthousiast om naar Leeds te reizen om alle partners in het echte leven de lijven te ontmoeten. Natuurlijk waren er Skype-vergaderingen tussendoor, maar het is nooit hetzelfde. Het was ook de eerste keer dat we de onderzoekers van de University of Leeds en University of Edinburgh ontmoetten.

Manouk: ‘Toen Joop me vroeg om me bij het project aan te sluiten, voelde ik me echt vereerd en opgewonden. We hebben een tijdje gewacht om het project te starten en daar was het, de eerste echte ontmoeting!’

Manouk & Tessa

Ik en Manouk reisden laat in de avond naar Leeds rechtstreeks en verbleven in een hotel op slechts 5 minuten afstand van Noord-Ballet. De volgende ochtend zijn we om 10:00 begonnen. Hoewel veel dingen werden besproken en genoemd via Skype, hadden we veel dingen te doen en te verduidelijken. Meestal contracten, afspraken, de specifieke inhoud van het onderzoek en hoe gaat het onderzoek. Na al een dag op kantoor begon het te verblinden! De dagen waren vol met het delen van ideeën en gedachten. Het was leuk om te voelen dat we niet alleen zijn in deze wereld en dat we samen kunnen werken om te groeien. Je kon de passie voor ons vakmanschap voelen met alle mensen die bij het project betrokken waren. Hoewel we verschillende paden hadden, deelden we hetzelfde doel. Het ontwikkelen van een mooie dansmethode voor dansers met een verstandelijke handicap. We zullen zoeken, hard werken en uitproberen, bespreken en opnieuw proberen! Samen met onze dansers terug in onze landen. Het begin van een groot avontuur.

Het was echter ook stil overweldigend en een groot project! Er was een overload aan informatie en het moest nog behoorlijk gestructureerd worden.

Joop, Tessa & Lewis

We leerden ook meer over Hyper-mobiliteit. Marc en Wendy gaven een lezing over dit onderwerp in verband met talentontwikkeling. Het was heel interessant om enkele aspecten en effecten van hypermobiliteit te herkennen. Bijna iedereen in de kamer die als danseres was opgeleid kon gewoon knikken en zeggen; ‘Ja, dat heb ik’. Beide verklaarden de holistische benadering van het onderzoek en hoe belangrijk en verbonden het sociale welzijn is in verband met de lichamelijke gezondheid.

Toch was er nog werk aan de winkel. We mompelden allemaal enthousiast om het werk zo snel mogelijk aan te pakken. Na 1 volle dag op kantoor was het goed dat we een tweede dag hadden in de dansstudio’s van Northern Ballet. Het gaf ons de gelegenheid om elkaar niet alleen te leren kennen met kantoorspullen in onze handen, maar ook op de werkvloer als beoefenaars. Elke partner / team moest gedurende 2 uur lesgeven en hun praktijk delen met de ‘Ability’-groep.

Voor mij en Manouk was het mooi om te zien dat zoveel dingen vergelijkbaar waren met onze praktijk thuis in Nederland. De Ability-groep liet de rest van de partners zien op welke oefeningen ze getraind hebben. We hielden ook van de energie van de groep. Ze waren allemaal zo geconcentreerd, gemotiveerd en ver in hun ontwikkeling als dansers. In onze klas werkten we rond thema’s als contact en partnerwerk. We hebben zelfs aan liften gewerkt.

Charlotte

Daarnaast werkten we met objecten en hoe we deze konden tillen of ermee konden werken. Tegen het einde van de les wisselden we het object in voor een lid / persoon van de groep. Iedereen werd een keer opgetild. Deze oefening had zo’n indruk gemaakt dat het ons zal blijven achtervolgen voor de rest van het project. Alle dansers willen keer op keer worden opgeheven, haha.

Gabriel en Ramon gaven aan dat het heel bijzonder en de moeite waard was om het werk van elke partner te zien en hoeveel punten we gemeen hadden. Naast het ontmoeten en delen van onze praktijk vielen twee dingen op; de groep volgde al het nieuwe materiaal op een uitstekende manier, en iedereen leerde elkaar beter kennen door samen te dansen in lessen die eerder werden gegeven. De groep groeide naar elkaar toe.