Methoden Observaties en Proces

Methoden Observaties en Proces


In januari zijn we begonnen met ons eerste blok over uitlijning en kracht. Zowel ik als Manouk maakten de klas meteen na onze laatste ruildag in Leeds. Onze geest was vers en vol met nieuwe ideeën om uit te testen.

We bedachten minstens 6 oefeningen gecombineerd met verkenningen die allemaal gebaseerd waren op de sjabloon die we samen als partners hadden gemaakt. De belangrijkste onderwerpen uit de sjabloon zouden een klasse creëren:

Lichaamsbewustzijn
Initiatie door het bovenlichaam
Kracht op de vloer
voortbeweging
Richting naar de vloer
Voet focus

Ook hadden we samen als partners besloten dat er verschillende tests moesten worden uitgevoerd op de dansers. Dit moesten taken zijn vanaf het begin en het einde van het eerste blok. Binnen deze blog ga ik mijn licht niet werpen op de testresultaten, want ik kan alleen aan het einde van dit onderzoek concluderen of er een significante verandering is.

In 3 maanden hebben we met de bedrijfsgroep samengewerkt. Deze groep bestaat uit in totaal 7 personen. 2 stagiairs, 4 dansers met het syndroom van Down en een danser met spasmen. De groep werkt 2 dagen per week (donderdag en vrijdag) met elke dag 2 uur training van 09.30 uur tot 11.30 uur.

We zijn begonnen met de voorbereide lesbrief die Manouk en ik net na de uitwisseling hebben gemaakt. Binnen dit blad worden de oefeningen en doelstellingen opgeschreven. Over het algemeen was dit de basis van de klas. Over tijdoefeningen ontwikkeld of gecombineerd met anderen. Elke werkdag werd door een andere leraar geleerd. Manouk Schrauwen gaf donderdag les en Suzanne Lamers gaf vrijdag les. Met deze manier van werken konden we zien welke doelstellingen en manieren van lesgeven werden gekozen en welke oefeningen en doelstellingen in het algemeen werkten. We hebben ook met dezelfde klasse gewerkt in onze communityhublessen. Deze lessen zijn een meer beginnersniveau en even toegankelijk voor dansers met meerdere leer-, fysieke en gedragsrestricties.

Na 3 maanden staken een paar dingen eruit, kijkend naar de dansers en de observaties. 3 maanden trainen in met dezelfde les of hetzelfde materiaal had voordelen, maar ook problemen. We zagen dat sommige dansers meer zelfvertrouwen kregen en meer gelukkig waren om het materiaal, de oefeningen op zichzelf te laten zien. Ook konden ze gemakkelijker vragen over de les beantwoorden, dus het langer vasthouden aan hetzelfde materiaal heeft wel een dieper niveau van begrip en belichaming vergemakkelijkt. Het was echter moeilijker om dit in evenwicht te brengen door ervoor te zorgen dat het lesmateriaal voldoende gevarieerd was om belangstelling te behouden en de uitdaging op het juiste moment aan te gaan.

Een ander gebied waar we naar kijken, is de sociale en emotionele vaardigheden zoals autonomie, zelfredzaamheid en zelfreflectie.

We merkten ook dat de volgende stap naar ontwikkeling zou zijn om te werken aan sociale vaardigheden zoals verantwoordelijkheden, zelfredzaamheid en zelfreflectie. Het algemene bewustzijn van de sociale vaardigheden die nodig zijn om een professionele danser te worden. Wat is nodig om te groeien als een danser en hoe faciliteer je dat voor dansers die hulp nodig hebben met deze dingen. Kan het onderdeel worden van de klas en training als een achterliggend doel?

De testmethoden die we hebben bedacht, zoals het wiel dat we gebruiken om verschillende vaardigheden te monitoren. (fysiek, psychologisch en sociaal) maakte verschillen duidelijk. Je kunt meteen zien waar sommige sterke en zwakke punten liggen. Bovendien hebben we gemerkt dat de doelen en doelstellingen van deze klasse constant moeten worden vermeld. Gewoon een herinnering aan hoe parallel te staan en hoe je groter kunt worden. Dit moest een gewoonte worden en was daarom naar mijn mening ook sterk verbonden met het nemen van verantwoordelijkheid als danser. Je moet het bijna dagelijks zien, horen en voelen, maar je moet ook naar de klas gaan, wetende waar je aan werkt en waar je aan wilt werken.

In het algemeen hebben we geconstateerd dat werken op de vloer diversificaties op zoveel manieren met zich meebrengt (ruimtelijk bewustzijn, lichaamsbewustzijn, dynamische groepen, kracht, cognitief, enz.). we ontdekten dat sommige dansers heel precies kopiëren, maar wanneer een vloeroefening wordt gedaan, is dit moeilijker te kopiëren en moeten zowel de leraar als de danser een andere manier vinden om de oefening te overschrijden. een heel belangrijk werkpunt De vloer is vaak vergeten, maar zo belangrijk omdat het een heel andere ervaring geeft vanwege de bovengenoemde dingen. Zorg ervoor dat je het langzaam en verstandig opbouwt.

Bovendien, omdat we met een gemengde groep werken, moeten we er rekening mee houden dat we voldoende ruimte en ruimte hebben voor aanpassingen. En dat deze ook werken aan hetzelfde doel en hetzelfde doel. We vonden dat voor sommige dansers zowel de leraar als de danser een andere manier moeten vinden om de oefening uit te sluiten, omdat ze de leraar niet altijd kunnen zien. We hebben ontdekt dat we onze rekwisieten niet zo vaak gebruikten om ze slechts één of twee keer weer te geven. We willen graag meer interactie hebben en samenwerken met deze rekwisieten. Ze zouden meer dan alleen beeld moeten worden. Misschien zelfs een ervaring.

Om deze reflectie af te sluiten zou ik willen vermelden dat het een genot was om op een andere manier met de groep en docenten samen te werken en in staat te zijn om te reflecteren, te observeren en vragen te stellen. Sommigen zullen nooit worden beantwoord, goed of slecht. Anderen zijn misschien wel duidelijk voor ons. Alle vragen hebben ons verder gebracht in onze verkenning naar een nieuwe methodologie.

Joop and Partners

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is registered on wpml.org as a development site.