Welkom bij de blog van het SHIFT project!

Welkom bij de blog van het SHIFT project!

We hopen dat je het relevant, interessant en verhelderend zult vinden.

Het idee voor het project begon voor het eerst in januari 2018. Ik had mijn Ability groep al meer dan 5 jaar lang geleid en vond dat ik wat nieuwe input nodig had. Mia (dans artiest) en ik (Sophie Alder) ook dans artiest, besteden altijd een beetje tijd aan het reflecteren op wat er in de sessies gebeurt; individuele vooruitgang, waarom dingen werken (of niet) en hoe we kunnen verbeteren of wat we veranderen. Wat er nodig is om de vaardigheden van de groep verder te ontwikkelen vinden we belangrijk. Echter er komt een moment dat je wat expertise van buitenaf nodig hebt. Of gewoon de kans om te zien hoe anderen veelvoorkomende kwesties benaderen.

Mia & Tessa

Mia & Tessa

Hypermobiliteit en veilig werken was en is een voortdurende zorg binnen ons vakgebied. Bij de meerderheid van onze dansers komt dit tot uiting in de les. Bijvoorbeeld alignement en het vermogen om kracht op te bouwen en deze te behouden, kan het risico op blessures verlagen. We vragen ons ook vaak af hoe effectief we communiceren met onze dansers. Is het idee of concept van de oefening duidelijk? Of kunnen we het op een andere manier benaderen? Hoe kunnen we hen in staat stellen om hun technische dansvaardigheden te ontwikkelen, zodat ze hun volledige potentieel als dans kunstenaar en artiest kunnen bereiken?

Dus besloten we om een project te maken dat aan deze behoeften zou voldoen. We hadden een klein tijdsbestek om in aanmerking te komen voor Erasmus+ financiering en daarbinnen moesten we twee Europese partners vinden. Met daarbij aangesloten specialisten in Dance Science en Education, is er samen uitgezocht hoe een project dat deze vragen beantwoordde er uit zou zien. Alles was geregeld in minder dan 8 weken. Gelukkig waren we succesvol! Stopgap Dance Company hielp ons een aantal briljante partners te vinden (bedankt!) En Wendy Timmons en Mark Pace van de Universiteit van Edinburgh kwamen aan boord.

Gabriela

Gabriela

Hier is wat informatie over de betrokken dansgezelschappen om te beginnen. Blijf onze blog bezoeken om meer te weten te komen over het project en hoe het vordert…

Team UK – Northern Ballet

Charlotte & Sophie

Charlotte & Sophie

Northern Ballet is het drukste tourende balletgezelschap in het Verenigd Koninkrijk en creëren van ‘full lenghts ballets’, kinderballetten en een scala aan digitaal werk met een sterke focus op het verhaal. Wij geloven in de waarde van het creëren van een breed scala aan balletten die zoveel mogelijk mensen aanspreken, uit alle lagen van de bevolking en we zijn constant op zoek naar nieuwe doelgroepen. Ons leerteam werkt samen met mensen en gemeenschappen die te maken hebben met een reeks barrières die hen kunnen beletten te profiteren van de kunsten. In 2016/17 werkten we met 5443 mensen van alle leeftijden en sociale klasse in het Verenigd Koninkrijk.

In 2012 hebben we ‘Ability’ uitgebracht, een wekelijkse danscursus voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, met als doel de deelnemers technische en creatieve dansvaardigheden te ontwikkelen en tegelijk te voorzien in sociale en ontwikkelingsbehoeften. De groep presteert lokaal, regionaal en nationaal.

De bekwaamheid wordt geleid door Sophie Alder met Mia Nielson als dans artiest.

Team Nederland – Misiconi Dance Company

Joop & Manouk

Misiconi Dance Company is een geïntegreerd dansgezelschap gevestigd in Rotterdam. Het bedrijf is de afgelopen drie jaar blijven groeien. Het is in 2015 opgericht door Joop Oonk en heeft al baanbrekende werkwijzen inclusief in Nederland en daarbuiten. Het jonge bedrijf levert zijn missie met enthousiasme. Volgens Joop moet iedereen de mogelijkheid hebben om zijn talenten te ontwikkelen, toegang te krijgen tot hoogwaardige trainingen en te presteren “.

Misiconi richt zich op drie onderdelen: Misiconi Dance Company, Knowledge Center en Creative Community Hub. Deze maken het bedrijf uniek in zijn inclusieve artistieke visie. Leren, creativiteit, artistieke praktijk en onderzoek gaan hand in hand en zoeken nieuwe kansen voor ontwikkeling. Misiconi streeft naar artistieke uitwisseling, integratie, communicatie en samenwerking tussen jonge getalenteerde kunstenaars door middel van dans en performance.

De bekwaamheid wordt geleid door Joop Oonk, artistiek directeur, choreograaf en Manouk Schrauwen educatie manager, dans docent.

Team Spanje – Stichting Psico Ballet Maite Leon

Ruben & Ramon

Ruben & Ramon

Psico Ballet Maite Leon Foundation (PBMLF) is een Spaanse particuliere stichting zonder winstbejag die in 1986 werd opgericht door Maite Leon, een danser, choreograaf en moeder van een dochter met een verstandelijke beperking. Hun werk is gericht op de complete en allround training van mensen met fysieke, intellectuele, ontwikkelings- of zintuiglijke beperkingen via hun eigen methode die is geregistreerd als ‘Psico Ballet Maite Leon-methode’. Deze methodologie omvat dans, theater, circus, muziek, stem en schilderachtige make-upklassen, voor de complete vorming van een acteur-danser met een handicap. Via deze methode verwerven de studenten een positieve perceptie van zichzelf, zelfmotivatie, initiatief, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid, autonomie en samenwerking tussen andere doelstellingen.

PBMLF wil graag hun aanpak delen met andere partners in heel Europa om het profiel van dans voor mensen met een beperking te verbeteren. PBLMF heeft 21 personeelsleden, 10 vrijwilligers en 270 leerlingen.

Fritsch Company is het professionele gezelschap van PBMLF. Er zijn 8 dansers in het gezelschap die over de hele wereld toeren op professionele festivals en circuits.

Degenen die verantwoordelijk zijn in het SHIFT-project zijn Gabriela Martín, de huidige directeur van de FPBML en Ramón Marcos, danser, docent en choreograaf.

“Ik deel graag dit project waarin we methodologieën met andere bedrijven kunnen uitwisselen en delen, onze eigen kennis kunnen uitbreiden en werkinstrumenten kunnen creëren voor leraren en docenten. artiesten die deel willen uitmaken van dit proces.”

Gabriela Martin

“Ik voel me erg dankbaar en gelukkig dat ik deel mag nemen aan een dergelijk verrijkend project en met een team van hooggekwalificeerde professionals, omdat het me verschillende perspectieven op werk biedt en het heel verrijkend is om in staat te zijn elk van de delen van het project op een coöperatieve manier te ontwikkelen en te creëren.”

Ramon Marcos

Header afbeelding Joop & Ruben

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is registered on wpml.org as a development site.