Coördinatie

Coördinatie

Coördinatie is het vermogen om uw bewegingen efficiënt te controleren, uit te voeren en te sturen in relatie tot interne en externe factoren.

Coördinatie is het vermogen om uw bewegingen efficiënt te controleren, uit te voeren en te sturen in relatie tot interne en externe factoren. Alle bewegingen vereisen coördinatie en het deelnemen aan elke dans- of bewegingsactiviteit zal de coördinatie ontwikkelen. Maar omdat het zo’n belangrijk element van bewegingsvaardigheid is, kan het nuttig zijn om activiteiten op te nemen die specifiek gericht zijn op het ontwikkelen van coördinatie.

Coördinatie activiteiten kunnen een goede gelegenheid zijn om andere vaardigheden die met dans te maken hebben te integreren zoals:

* ritme, timing en muzikaliteit * (oog) focus * ruimtelijk bewustzijn (binnen en buiten de eigen kinesfeer) * bewegingsgeheugen

Door de introductie van één element per keer of door ze geleidelijk aan gelaagd aan te bieden, kan een bepaalde volgorde boeiend en leuk blijven. Speel bijvoorbeeld met de timing, verander de muziek en voer dezelfde sequentie uit met een andere dynamiek, verander het focuspunt van de beweging, of verander van richting.

Het doel van deze activiteit is om het vermogen van de danser te ontwikkelen:

* geef duidelijke fysieke aanwijzingen aan hun partner (interne factor) * reageer met snelheid en nauwkeurigheid op de aanwijzingen van een partner (externe factor) * vreatief reageren op de signalen van een partner * ontwikkelen van een nieuw bewegingsvocabulaire * ruimtelijk bewustzijn ontwikkelen

Sommige dansers zullen de ene rol uitdagender vinden dan de andere. Dit kan de resultaten van de activiteit beïnvloeden. Mensen hebben de neiging om comfortabeler te leiden of te volgen. Regelmatig wisselen van partner kan de dansers helpen en stimuleren om uit hun comfortzone te komen.

Coördinatie activiteiten kunnen intern in de eigen kinesfeer van de danser plaatsvinden en een interne focus hebben (bijvoorbeeld het uitvoeren van een vaste volgorde), of een bredere oriëntatie hebben, de kinesfeer van de studio in zich opnemen, en een ruimtelijk bewustzijn ontwikkelen. Deze activiteit betrekt de eisen waarmee de danser onderhandelt over zijn of haar beweging in relatie tot zijn of haar partner. Complexiteit wordt toegevoegd als de danser verplaatst, omdat de danser zich ook bewust moet zijn van zijn bewegingen in relatie tot anderen in de ruimte.

Waarom zouden we spelelementen in de les gebruiken?

Spelelementen, of activiteiten die een spelelement bevatten, kunnen een nuttige onderwijsaanpak zijn:

* creativiteit – Spelelementen vereisen vaak dat de danser creatief reageert en kunnen dus een goede manier zijn       om een nieuw bewegingsvocabulaire te ontwikkelen. Ze kunnen ook het vermogen van de danser ontwikkelen         om snel te reageren en initiatief te nemen. * verander de groepsdynamiek – Spelletjes kunnen het energieniveau verhogen wanneer de groep moe of                   lethargisch is. Ze kunnen ook gebruikt worden om de sfeer te verlichten, een groep samen te brengen of te               heroriënteren. * motivatie – Spel is intrinsiek motiverend, wat betekent dat ze innemend zijn. * differentiatie – Dansers kunnen kiezen hoe ze reageren, zodat zelfdifferentiatie kan optreden.

Om een spel en of activiteit succesvol te laten zijn, moet de structuur duidelijk en eenvoudig zijn. Zodra de dansers de basisversie onder de knie hebben, kunnen aanvullende instructies, opties of ontwikkelingen geleidelijk aan worden geïntroduceerd om de complexiteit en uitdaging te vergroten.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Onderwijs richtlijnen

Deze activiteit maakt gebruik van een breed scala aan lesmethoden om verschillende leerstijlen aan te spreken. Visuele en tactiele communicatiemethoden zijn over het algemeen toegankelijker en effectiever voor dansers met leermoeilijkheden.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dansers de basisversie begrijpen en kunnen uitvoeren voordat ze verdere ontwikkelingen toevoegen, anders zal het moeilijk zijn om de nauwkeurigheid en precisie van de beweging te bereiken. Dit kan op verschillende manieren getest en herzien worden om het boeiend te houden. Voorbeelden zijn dat één van de dansers de leider is voor de rest van de groep om te volgen. Of zonder het de dansers te vertellen de volgende ontwikkeling toevoegen en hen te vragen uit te werken wat je hebt toegevoegd.

Als dit eenmaal bereikt is, kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden:

*meer aanwijzingen en niveaus toevoegen * het toevoegen van verschillende snelheden en dynamiek * veranderen van de afstand tussen paren (ver uit elkaar, dicht bij elkaar) * instellen van beginpunten, ontmoetingspunten, eindpunten of paden in de ruimte * veranderen van partner als je een ander paar passeert * reageren door in de tegenovergestelde richting, niveau of snelheid te bewegen * vraag de dansers naar hun ideeën over aanpassingen of ontwikkelingen aan de structuur.

Bij deze activiteit gebruikten we de volgende leveringsmethoden, ook kun je andere leveringsmethoden gebruiken die voor jouw dansers het beste toepasbaar zijn:

Auditorie

* mondelinge instructies * gebruik van de stem; intonatie, tempo * gebruik van muziek/geluiden * verbaal geleverde beelden

Visual

* fysieke demonstraties * visueel beeldmateriaal (foto, object)

Tactile

* tactiele aanwijzingen gegeven door         zichzelf, een collega of een leraar * fysieke voorwerpen

Kinesthetisch

* ervaren hoe de beweging kan                   aanvoelen, bijv. weerstand

Feedback

* verbale feedback van collega’s of              leraren * visuele feedback van collega’s of                leerkrachten *  tactiele feedback van collega’s of               leerkrachten * visuele feedback & zelfcorrectie

Erasmus+
This site is registered on wpml.org as a development site.