Over

SHIFT is een samenwerking tussen Northern Ballet (UK), Psico Ballet Maite Leon Foundation (Spanje) en Stichting Misiconi (Nederland).

Het project heeft als doel:

* ontwikkelen van een nieuwe lespraktijk voor dansers met een verstandelijke beperking en of leermoeilijkheden, die hen in staat stelt hun potentieel te vervullen en die wordt ondersteund door een veilige danspraktijk.

* het delen van goede praktijken; in eerste instantie tussen de Europese medewerkers, en vervolgens de resultaten voor een internationaal publiek van danskunstenaars en -docenten in de gemeenschap, het onderwijs en het beroepsleven.

Hiermee streven we ernaar om het profiel en de vaardigheden van dansers met een verstandelijke beperking en of leermoeilijkheden in heel Europa te verbeteren.

Input en ondersteuning vanuit een dans wetenschappelijk perspectief is geleverd door de Universiteit van Edinburgh en de Universiteit van Leeds heeft de impact van het project geëvalueerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de resultaten worden ondersteund door academisch onderzoek. We hebben gebruik gemaakt van een biopsychosociaal model dat kijkt naar de samenhang tussen fysieke (biologische), psychologische en sociale aspecten van danstraining.

Medewerkers

Kernwaarden die aan dit project ten grondslag liggen

Als collectief hebben we gemeenschappelijke overtuigingen:

* elke danser is een individu en het vervullen van zijn of haar potentieel als volleerd danskunstenaar staat centraal.

* het verhogen van de aspiratie en motivatie door blootstelling aan de beroepspraktijk en de uitvoering van het werk. * technische dansvaardigheden en creativiteit zijn met elkaar verweven; beide liggen evenzeer ten grondslag aan de danstraining. * veilige praktijk ondersteunt het planningsproces van de les en of leerlijn. * het ontwikkelen van dans vaardigheden door middel van autonomie en zelfsturend leren. * sociaal en emotioneel welzijn is even bel.

Waarom de groep samenkwam

Inclusiedans is een breed terrein. Onderzoek naar de inclusieve onderwijspraktijk is beperkt en er zijn weinig middelen beschikbaar voor danstrainingen specifiek voor dansers met een verstandelijke beperking en of leermoeilijkheden. Middelen die breed beschikbaar zijn, richten zich vooral op lichamelijke beperkingen of het aanpassen van lesmateriaal voor geïntegreerde groepen met een breed scala aan behoeften (fysiek en cognitief).

In dit project wilden we de behoeften van onze dansers aanspreken, onze huidige praktijk onderzoeken en de beste methoden vinden om hen in staat te stellen hun potentieel te vervullen. Hoewel de groep van elke partner uit individuen bestaat, hebben we gemeenschappelijke kenmerken:

* een hoog percentage dansers met het Down-syndroom * een hoog percentage aan dansers met hypermobiliteit

We hadden ook gedeelde zorgen:

* hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze dansers veilig trainen? * wat zijn de meest effectieve methoden om instructies, concepten en feedback te communiceren? * hoe kunnen we de vaardigheden ontwikkelen die onze dansers nodig hebben om te werken aan het vervullen van hun potentieel als volleerde danskunstenaars?

Deze website deelt de belangrijkste resultaten van onze ervaringen, observaties en gedeelde praktijken tijdens het project.

De projectaanpak

Het project bestond uit vijf residenties, waarvan drie gericht op het delen van de praktijk en het bedenken van nieuwe benaderingen voor het aanleren van technische dansvaardigheden:

* kracht en placering/ (alignment) * evenwicht en coördinatie * elevatie en verplaatsing

Tussen elke residentie werden de activiteiten en benaderingen uitgeprobeerd, getest en ontwikkeld. Elke partner werkte met hun dansers en gebruikte revisie- en evaluatie-instrumenten om hun vooruitgang te meten en in kaart te brengen. Collegiale observatie en reflectie over onderwijsmethoden stonden centraal in het proces.

Uitkomsten

Onderwijsbenadering

Door middel van dit proces hebben we een methodologie ontwikkeld; onderwijsbenaderingen die we goed vonden werken voor onze dansers en hun leerbehoeften erkenden.

Activiteiten

We hebben een schat aan activiteiten ontwikkeld. Hoewel elke partner hetzelfde uitgangspunt en dezelfde doelen had, namen we de activiteiten elk in een andere richting vanwege onze eigen individuele praktijken en de behoeften van onze dansers. Deze website deelt een selectie van de activiteiten die we goed vonden werken.

Revisie- en evaluatiemethode: het wiel

Een kwalitatieve evaluatiemethode die we hebben gebruikt om de voortgang van onze dansers te monitoren.

Veilig oefenen

We houden rekening met de fysieke, psychologische en sociale implicaties van hypermobiliteit. Informatie over veilig oefenen met een focus op hypermobiliteit vind je op deze website.

Voor wie is deze website?

Door middel van dit project hopen we onze eigen praktijken zowel als de vaardigheden van de dansers te hebben ontwikkeld, alsmede ook een gat in het huidige dans materialen te dichten door onze kennis te delen.

* hoewel het hulpmiddel bedoeld is als een toolkit om te worden gebruikt door dansers op gemeenschaps-, educatief en professioneel niveau, kan het ook nuttig zijn voor de dansers zelf. Het beoogt een kader te bieden met informatie over wat, waarom en hoe, zodat de gebruiker zijn eigen activiteiten kan ontwikkelen, specifiek voor zijn behoeften. * de website is in de eerste plaats gericht op ervaren dans beoefenaars. Het kan echter nuttig en informatief zijn voor beginnende docenten en dansers.

Gedurende het hele proces zijn alle betrokken docenten zich ervan bewust geweest dat hun eigen praktijk veel invloeden heeft. Onze eigen leraren uit het verleden en onze ervaringen met leren en dansen staan centraal bij de beoefenaars die we worden. We hebben ook andere bewegingspraktijken verkend als onderdeel van ons onderzoek. Die we hebben aangepast voor ons doel of waar we inspiratie uit hebben gehaald. Dit zijn onder andere Skinner Releasing Technique, Pilates, Feldenkrais, Progressing Ballet Technique, yoga, Tai Chi, Laban, Fighting Monkey, Contact Improvisation en improvisatie technieken.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+
This site is registered on wpml.org as a development site.