Balans

Balans

Balans is het vermogen om tijdens de activiteit het zwaartepunt en het evenwicht te handhaven ten opzichte van verschillende krachten en de verdeling van het gewicht.

Balans is het vermogen om tijdens de activiteit het zwaartepunt en het evenwicht te handhaven ten opzichte van verschillende krachten en de verdeling van het gewicht. Drie belangrijke systemen zijn betrokken bij ons vermogen om te balanceren: het proprioceptieve systeem, het visuele systeem en het vestibulaire systeem, die allemaal samenwerken om ons brein een ‘kaart’ te geven van waar we ons in de ruimte bevinden, zodat we kunnen bewegen en in balans zijn. Andere factoren die van invloed zijn op het vermogen van een danser om te balanceren zijn onder andere placering, kracht en coördinatie. Dit betekent dat het een van de meer complexe vaardigheden is om te ontwikkelen.

Het ontwikkelen van kracht en een goede placering van de voeten, enkels en benen zijn de sleutel tot de basis van de danser. Meer informatie hierover vindt u hier.

Bewustwording in de voetzool heeft ook een grote invloed op de balans van de danser. Het stimuleren van dit gebied door middel van zintuiglijke en motorische activiteiten voorafgaand aan het balanswerk, zal niet alleen helpen om een grotere gevoeligheid voor de vloer te bevorderen, maar versterkt ook het begrip van het lichaam van waar het in de ruimte is door middel van een hogere kwaliteit feedback informatie aan de hersenen.

Meer informatie over de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn vindt u hier.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Beeldmateriaal

Het vermogen om te balanceren vereist inzicht in de kracht en aanpassing van het lichaam. Balans is niet statisch, het lichaam maakt voortdurend kleine aanpassingen om de balans te bewaren. Beelden kunnen zeer effectief zijn in het helpen van dansers om balans te vinden zonder hun lichaam bewust te sturen. Door gebruik te maken van beelden die gebaseerd zijn op het idee dat het lichaam zich in meerdere richtingen tegelijk uitbreidt of reikt (inclusief het duwen in de vloer), kunnen ze stabiliteit en weerstand in het lichaam vinden en onmiddellijk de nodige aanpassingen doorvoeren.

Externe focus

Bij deze activiteit wordt een object, of een externe factor, gebruikt om een externe focus aan te brengen. Door zich te richten op het in balans brengen van het object wordt een grotere gevoeligheid in het lichaam gestimuleerd. Net als bij beeldmateriaal stelt de externe focus de danser in staat om de balans te verkennen en te vinden zonder er bewust over na te denken op een anatomische manier. Dit is een bijzonder effectieve strategie voor dansers met hypermobiliteit die de neiging hebben tot een zeer sterke interne focus. Het afleiden van hun aandacht naar een extern object, zorgt voor een anker dat hen kan helpen om gemakkelijker een balans te vinden. Meer informatie over hypermobiliteit vindt u hier.

Oogfocus

Om te kunnen balanceren, is ons lichaam sterk afhankelijk van de informatie die het ontvangt van het vestibulaire systeem (ons ingebouwde balanssysteem dat in het binnenoor leeft en dat wordt geactiveerd telkens als we ons hoofd in een willekeurige richting bewegen). Het lichaam vergelijkt en combineert deze informatie met de informatie die we van de ogen ontvangen. Oogfocus kan dus een belangrijke invloed hebben op het evenwicht. Het integreren en spelen met oogfocus kan worden toegepast op elke activiteit. De ingestelde brandpunten (waar je naar kijkt) kunnen worden gegeven of worden gewijzigd en kunnen vast of bewegend zijn. Op dezelfde manier kunnen activiteiten worden uitgeprobeerd of herhaald met gesloten ogen. Werken met gesloten ogen kan een zeer effectieve manier zijn om de balans uit te dagen en proprioceptie te ontwikkelen (ons bewustzijn van waar onze ledematen in de ruimte zijn). Dit kan zeer uitdagend zijn voor sommige dansers door een grote afhankelijkheid van visuele informatie die leidt tot gevoelens van onzekerheid en angst. Dit kan worden ondersteund door in eerste instantie dicht bij elkaar te zijn of contact te hebben, frequente verbale signalen te geven, de tijd met gesloten ogen kort te houden en regelmatig terug te komen naar een stabiele positie.

Het doel van deze activiteit is om het vermogen van de danser te ontwikkelen:

* verkennen, vinden en in balans houden * begrijpen, vertalen en toepassen van een concept dat wordt gedemonstreerd door een object * creatief reageren op signalen van een partner * reageren met nauwkeurigheid op richting gebonden- en dynamische signalen * het verkennen, vinden en behouden van de balans terwijl je in contact staat met een partner

Bij deze activiteit vertegenwoordigt de halfgevulde fles het lichaam van de danser. Dit geeft een visueel beeld van oorzaak en gevolg in termen van balans en de interne aanpassingen die de danser moet maken om balans te bereiken. Omdat de focus ligt op de fles, die door een ander persoon kan worden bestuurd, stimuleert het ook het nemen van risico’s en heeft het een spelelement.

De beelden van het koord in combinatie met de taak om de borden te balanceren zorgen voor twee sterke externe brandpunten. Het gewicht en de kwaliteit van het gebruikte object zijn van invloed op het resultaat. Breekbare voorwerpen, zoals kopjes en schotels, vereisen een verhoging van de gevoeligheid en de focus. Dit kan voor sommige dansers te veel angst veroorzaken, maar voor anderen kan het een noodzakelijke uitdaging zijn. Het werken met zwaardere objecten kan leiden tot het ondersteunen van een partner in balans.

Terwijl de dansers bij deze activiteiten op hun voeten bewegen, kan het evenwicht worden verkend en ontwikkeld in verschillende oriëntaties met andere lichaamsdelen die de basis vormen. De balans kan worden verkend vanuit zittende of liggende posities, wat minder ontmoedigend kan zijn en meer haalbaar voor dansers die balans een grote uitdaging vinden. Het gebruik van verschillende lichaamsdelen als basis kan ook de creativiteit stimuleren.

Onderwijs richtlijnen

Deze activiteit maakt gebruik van een breed scala aan lesmethoden om verschillende leerstijlen aan te spreken. Visuele en tactiele communicatiemethoden zijn over het algemeen toegankelijker en effectiever voor dansers met leermoeilijkheden. Voor dansers waar balans een grote uitdaging is, kan ondersteuning nodig zijn van een barre, muur of partner bij het werken aan hun voeten.

Het is belangrijk om de activiteit geleidelijk aan in duidelijke stappen te introduceren en te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de dansers het concept begrijpen. Het verkennen van het concept door middel van improvisatie kan een effectieve manier zijn. Dit kan vervolgens worden ontwikkeld door extra elementen toe te voegen om zich te concentreren op of te leiden tot de ontwikkeling van een set-oefening. Het begrip kan op verschillende manieren worden getest of herzien om het boeiend te houden. Zo is bijvoorbeeld een van de dansers de leider voor de rest van de groep om te volgen.

De ontwikkelingen zouden onder meer kunnen zijn:

* focus op adem en momentum * het verkennen van een ander gebruik van de oogfocus * werken met gesloten ogen * het uitvoeren van de activiteit zonder het object tijdens het visualiseren ervan * het opnemen van verschillende richtingen, dynamiek en gebruik van de ruimte * werken met een partner

Bij deze activiteit gebruikten we de volgende leveringsmethoden, ook kun je andere leveringsmethoden gebruiken die voor jouw dansers het beste toepasbaar zijn:

Auditorie

* mondelinge instructies * gebruik van de stem; intonatie, tempo * gebruik van muziek/geluiden * verbaal geleverde beelden

Visual

* fysieke demonstraties * visueel beeldmateriaal (foto, object)

Tactile

* tactiele aanwijzingen gegeven door zichzelf, een collega of een         leraar * fysieke voorwerpen

Kinesthetisch

* ervaren hoe de beweging kan aanvoelen, bijv. weerstand

Feedback

* verbale feedback van collega’s of leraren * visuele feedback van collega’s of leerkrachten * tactiele feedback van collega’s, leerkrachten of objecten * visuele feedback & zelfcorrectie

Erasmus+
This site is registered on wpml.org as a development site.